Ako sa dopracovať k financiám

Predsudky a príslovia vzťahujúce sa k téme peňazí sú v našich končinách pomerne rozsiahle. Napríklad, bez peňazí nikam nechoď, alebo zasej a budeš žať či staré dobré známe – bez práce nie sú koláče a podobne. Teórie typu, to nechoď študovať, to ťa neuživí a čo, že ťa to baví, keď to nie je dostatočne zaplatené, sú tiež pomerne rozšírené. Mnohí ľudia v mladom veku boli práve takýmto spôsobom odradení od štúdia, ktoré by ich istým spôsobom bavilo a napĺňalo, ale podriadili sa presvedčeniam rodinných príslušníkov a vzdali to.

prosperita v akejkoľvek oblasti

Na základe takýchto stanovísk, sa dostali na pozície lekárov a právnikov, jednotlivci, ktorí takéto smerovanie nemali v pláne svojej duše, ale ich rodičia a starí rodičia sa venovali daným profesijným oblastiam a ich potomkovia ich nasledovali bez toho, aby boli vypočutí a aby boli zohľadnené ich vlastné potreby a záujmy. V takýchto prípadoch mnohí zotrvávajú v profesiách a zamestnaniach, ktoré ich nebavia, cítia, že to nie je pre nich to pravé, ale prispôsobili sa nastaveniu v rode, rodine, systému a spoločnosti. Zabudli na volanie svojho srdca, duše, nechceli sklamať svojich príbuzných a predkov, aj za cenu, že oklamali samých seba.

nech vaša peňaženka nezíva prázdnotou

Niektorí však v dobe otvárajúcich sa možností a vytvárania sa nových pracovných miest a pozícií, ktoré pred pár rokmi neexistovali, využili možnosti a vykročili z komfortnej zóny. Vzdali sa stáleho pracovného miesta a šli v ústrety tomu novému, čo ich pritiahlo ako magnet aj za cenu, že nebudú mať dostatok peňazí, že sa budú musieť v mnohých smeroch uskromniť. Aj za cenu neistoty, či vôbec niečo zarobia a či im to pôjde. Každý z nás má osobnú životnú cestu a vlastnú skúsenosť, ktorá čaká niekde za rohom a je na nás. Je na nás, či sa na to dáme alebo nie, aj keď vopred vôbec nie je jasné, či sa nám bude dariť. Financie predsa potrebujeme, tvoria základnú zložku nášho fungovania. Potrebujeme platiť účty, kupovať potraviny, oblečenie, dopriať si knihu, kávu v kaviarni alebo zaplatiť si výlet či dobrodružstvo. Volanie nášho srdca, aj keď si ho môžeme zmýliť s volaním nášho ega alebo hlavy, je však pravdivé a vychádza z našej vnútornej podstaty.