Predaj spoločnosti 41business si vyžaduje dve strany a to predávajúceho a kupujúceho. Predávajúci sa rozhodne pre predaj spoločnosti z určitých patričných dôvodov, ako je napríklad odchod do dôchodku, nevyhovujúci zdravotný stav, sťahovanie, cestovanie a podobne. V tomto prípade je potrebné, aby predávajúca spoločnosť spĺňala náležité kritéria vzťahujúce sa na jej predaj, ktoré stanovuje legislatíva našej krajiny.

podnikanie

Takáto spoločnosť musí byť účtovne vyčíslená, nemôže mať pohľadávky ani záväzky, musí mať uzatvorené účtovné knihy za jednotlivé účtovné obdobia. V takomto prípade je pripravená na predaj. Predajom jednotlivých spoločností sa zaoberá sprostredkovateľská firma, ktorá sprostredkuje kúpu a umožní vytvorenie kúpno-predajnej zmluvy. V databáze sprostredkovateľskej firmy nájdete kompletnú ponuku spoločností, ktoré sú určené na predaj so stanoveným menom, sídlom spoločnosti, predmetom alebo predmetmi podnikania ako aj imaním a ostatnými prislúchajúcimi náležitosťami, ktoré je možné pred zápisom do Obchodného registra zmeniť a prispôsobiť požiadavkám kupujúceho. Záleží na vás, na vašom postoji, preferenciách.

Potenciálni kupujúci si môžu vybrať medzi novozaloženými spoločnosťami bez histórie, spoločnosťami s históriou a následne medzi spoločnosťami, ktoré sú a ktoré nie sú platcami dane z pridanej hodnoty. Pri využití našich služieb sa o nič nestaráte, budeme potrebovať vaše úradne overené podpisy a celú prácu a proces, ktorý sa týka kúpy spoločnosti, dovedieme do konca. Obdržíte písomné vyjadrenie o zápise spoločnosti do Obchodného registra. Následne sa môžete začať venovať vašim podnikateľským aktivitám.

kúpa spoločnosti formou online

Ak vám daný postup vyhovuje a radi by ste sa obrátili na niekoho, kto za vás celý proces vykoná, pokojne sa obráťte na nás. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, ktorý je nezáväzný. V prípade vašich otázok, nás neváhajte kontaktovať, radi vám poradíme, pomôžeme, vyhovieme. Vaša spokojnosť s našimi poskytovanými službami je pre nás na prvom mieste a posúva nás v našej práci vpred.