Dobrú firmu robia dobrí ľudia. Určite nám je všetkým jasné, že základom dobrej firmy vo všetkých sférach a oblastiach sú dobrí, zodpovední, čestní a pracovití ľudia, ktorí ponúkajú svoje vedomosti, zručnosti a profesionalitu a pomáhajú tak firme rásť nie, len čo sa týka tržieb a ziskov, ale aj čo sa týka jej mena a pôsobenia na trhu. Dobré meno firmy je veľmi dôležité, pretože to znamená, že ľudia majú k firme, ale aj k tomu čo ponúka a hlavne k jej výrobkom dôveru a rozhodnú sa pre kúpu týchto výrobkov, niekedy, aj napriek tomu, že sú drahšie ako u konkurenčnej firmy. Dnes musí spoločnosť, ktorá sa chce na trhu udržať, stáť na dobrých základoch, a tým základom sú ľudia.

gratulujeme

Musí mať firemnú a pracovnú filozofiu, podľa ktorej smeruje aj vývoj a pôsobenie firmy. Spoločnsoť Schoeller Allibert takáto firma s pevnými základmi je, má stanovené hodnoty a pracovnú filozofiu, podľa ktorej sa riadi. A najdôležitejšie, že má aj skvelých zamestnancov, vďaka ktorým sa drží vo svojej oblasti na popredných miestach. Pre nás sú naši zamestnanci dôležití a vyberáme si tých najlepších, ktorí sú rovnako nastavení a majú rovnaké zásady a pracovnú filozofiu. Naše rady sme obohatili o ďalšieho významného človeka. Obsadili sme pozíciu obchodného riaditeľa.

gratulujeme

Vítame Elizabeth Nugent na pozícií obchodnej riaditeľky schoellerallibert.com. Veríme, že nie len jej profesionálne zručnosti a dlhodobé skúsenosti v oblasti obchodu a financií, ale aj jej vášeň, zanietenosť a kreativita vo vytváraní nových produktov, ale aj angažovanie zákazníkov a práce s tímom, ktorej oblasti sa naplno venuje, prispejú k rastu a rozvoju našej firmy. Radi by sme jej v mene celej firmy zagratulovali k vymenovaniu a zaželali jej veľa pracovných aj osobných úspechov v novej funkcii v našej spoločnosti Schoeller Allibert. Dúfame, že nová pozícia naplní jej očakávania.