Revízia elektrických zariadení je zo zákona na niektorých miestach povinná. Patria sem napríklad prevádzky služieb, kancelárie, alebo obchody a športoviská. Mohli by sme si tu na názornom príklade predviesť, čo by sa stalo, keby sa revízia nevykonávala, a elektroinštalácie vrátane spotrebičov by sa ponechali svojmu osudu.

elektrická žiarovka

Varíme si kávu – predstavte si, že si idete uvariť kávu v rámci pracovnej prestávky v kancelárii. Zapnete kávovar či rýchlovarnú kanvicu, a prístroj začne prebíjať na kostru elektrický prúd až tak, že vás v tomto vlhkom či dokonca mokrom prostredí usmrtí. Elektrických spotrebičov tohto typu sa využíva v kanceláriách obrovské množstvo a medzi nimi sa môže s veľkou pravdepodobnosťou objaviť nejaká závažná závada.

elektrické zásuvky

Predvádzame zákazníkovi v obchode spotrebič – aj v obchodoch sa môžu vyskytovať nebezpečné závady na elektroinštalácii v zásuvkových okruhoch. Elektrický prúd nie je ani cítiť, ani vidieť a počuť, a ak je závada závažná, k usmrteniu človeka tu môže dôjsť veľmi ľahko. Ďalšie závažné nebezpečenstvo je elektrický skrat a vznik požiaru, vyhorieť môže váš dom, rovnako ako hotel či penzión, múzeum, divadlo alebo budova úradu. Toto všetko je potrebné podrobovať pravidelným revíziám elektrických zariadení a týmto nebezpečným situáciám tak predchádzať.

Kaderníctvo a masáže – súčasťou niektorých masážnych salónov býva napríklad aj lymfodrenáž, vykonávaná špeciálnym elektrickým prístrojom. V kaderníctvach sa zas veľmi často využívajú rôzne kulmy a sušiče vlasov. Keby sa nevykonávala revízia týchto spotrebičov i samotnej elektroinštalácie, zákazníci by mohli byť ohrození na živote elektrickým skratom alebo vznikajúcim požiarom.

Domácnosti – v domácnostiach nie sú revízie elektroinštalácie síce povinné zo zákona, ale každý rozumný elektrikár vám ich odporučí z dôvodu bezpečnosti s ohľadom na vaše zdravie a životy, a tiež pre už spomínané nebezpečenstvo vzniku požiaru.