Zmäkčovače vody sú zariadenia, ktoré odstraňujú tvrdosť vody spôsobenú minerálmi, ako sú vápnik a horčík1. Tieto zariadenia sú potrebné pre domácnosti a priemyselné aplikácie, ktoré vyžadujú mäkkú vodu.

Ako funguje zmäkčovač vody?

Zmäkčovače vody Vodaservis fungujú na základe iónovej výmeny. Tvrdá voda preteká cez zásobník obsahujúci špeciálne granule (s názvom KATEX), ktoré viažu tvrdé minerály a nahrádzajú ich sodíkom. Táto metóda je úplne automatizovaná a vyžaduje si prakticky minimálnu údržbu.

voda

Výhody používania zmäkčovačov vody

Používanie zmäkčovačov vody má niekoľko výhod. Dni tvrdej vody a vodného kameňa sa skončia. Zmäkčovače vody pomáhajú predchádzať usadzovaniu vodného kameňa v potrubiach a spotrebičoch, čím zvyšujú ich životnosť a znižujú náklady na údržbu. Mäkká voda navyše zvyšuje účinnosť čistiacich prostriedkov a šampónov, čím potenciálne šetrí peniaze.

Typy zmäkčovačov vody

Zmäkčovače vody sa vyrábajú v rôznych veľkostiach, cenách a funkciách. Napríklad model ECO SLIM 12 je kompaktný a priestorovo úsporný, ale zároveň úplne automatizovaný a robustný. Model ECONOMY 20 je spoľahlivý a účinný pre menšie domácnosti a firmy.

zmäkčovač

Starostlivosť o zmäkčovač vody zahŕňa mnoho dôležitých krokov:

1. Pravidelný servis: Aby zmäkčovač vody fungoval správne, je potrebné vykonávať pravidelný servis a údržbu. Tieto opatrenia pomáhajú predchádzať ťažkostiam a udržiavať zmäkčovač v dobrom stave.

2. Kontrola riadiacej hlavy: Regulačná hlava je dôležitou súčasťou zmäkčovača vody, ktorá reguluje procesy zmäkčovania a regenerácie. Počas servisnej prehliadky sa preskúma jej správna činnosť a nastavenia a vykonajú sa prípadné potrebné úpravy.

3. Čistenie nádrže na soľanku: Nádrž na soľanku je nádoba, v ktorej sa nachádza soľ potrebná na regeneráciu zmäkčovača vody. Počas prevádzky je možné vnútro zásobníka na soľanku vyčistiť od nánosov a zvyškov soli, aby sa zachovala jeho funkčnosť.

4. Pridávanie tabletovej soli: Jediné, čo je potrebné urobiť, je pravidelne dopĺňať tabletovú soľ, aby sa zabezpečila správna funkčnosť zariadenia.