Pri zakladaní akvária by sme sa mali vyvarovať niektorých začiatočníckych chýb. Vyhneme sa tak možnému úhynu nielen rastlín ale aj rýb. Čomu sa vyvarovať? Aj keď veríme, že ste svojím čerstvo kúpeným akváriom nadšený. V návale eufórie z nového koníčka sa môžete dopustiť hneď niekoľkých chýb, ktoré by mohli vaše budúce osadenstvo odsúdiť k úhynu ešte predtým ako vôbec prídu do nového domova. Dôležitým je vhodný substrát. Nekupujte farbený substrát. Mnohým chovateľom sa tento krok vypomstil v podobe neprospievania rybičiek ani rastlín.

Akvárium dokonale doplní každý priestor

Neskôr prišiel nečakaný úhyn bez zjavnej príčiny. Táto chyba sa často vída u chovateľov bojovníc v menších akváriách. Farebný štrk vymeňte za vymývaný substrát alebo ak plánujete hustú osádku rastlín, použite výživný substrát v kombinácii s vulcano substrátom. Ďalšou častou chybou začínajúcich chovateľov je okamžité nasadenie rýb do nezabehnutého akvária. Po vložení substrátu a zasadení rastlín musíte počkať s nákupom rybičiek aspoň 4 -6 týždňov. Ryby sú totiž citlivé na škodlivé látky. Tie sa v nadmernej miere vylučujú práve počas zábehu akvária.

Pred založením akvária si poriadne naštudujte dostupné info

Ak teda nechcete svoje rybičky vystaviť riziku udusenia či otravy musíte proste počkať. Tieto dva najzákladnejšie faktory takmer každý druhý začínajúci akvarista prehliada, bohužiaľ. Iným prípadom je nákup plastových rastlín, miesto rastlín živých. Tieto pre akvárium nemajú žiadny prínos ale aj naopak. Akvárium plné plastových rastlín a dekorácii môže uvoľňovať do vody látky, ktoré rybám nesvedčia. Tie časom pôsobia dojmom choroby, slabej výživy a trpia na rôzne choroby spôsobené zlou kvalitou vody. Oproti tomu živé rastliny obohacujú vodu o živiny, kyslík, sťahujú toxické látky a čistia vodu. Založeniu svojho akvária venujte preto väčšiu pozornosť nielen za prevádzky ale aj pred samotným založením.